En els darrers 5 anys hem ajudat a 117 projectes amb una inversió inicial total generada de 3.470.124,53 euros.

Projectes de Mallorca Rural

Projectes finançats amb fons LEADER