PROJECTE de cooperació

LLARETSS

LLARETSS és un projecte de cooperació entre Mallorca Rural i l’Associació LEADER Illa de Menorca en què es realitzaran diferents actuacions per revaloritzar la llana en el context de l’economia verda i circular. Les actuacions que es duran a terme són:

Accions conjuntes a Menorca i Mallorca:

  • Caracteritzar la fibra de llana de cadascuna de les races d’ovella autòctona de Menorca i Mallorca per a diferents potencials (tèxtil, fertilització, construcció, etc.)

  • Impulsar l’assessorament, la formació i la innovació de l’ús de la llana en l’artesania en el sector artesà i artístic de Menorca i Mallorca.

  • Organitzar una jornada per aportar resultats del projecte i transferència de coneixements i donar a conèixer iniciatives interessants en l’àmbit de la llana.

Altres actuacions del projecte que s’han adaptat a les necessitats de cada illa

Mallorca:

  • Identificar bones pràctiques ramaderes (alimentació, procés de tondre, selecció del velló, etc.) per a l’obtenció de llanes de qualitat i elaborar d’una guia de bones pràctiques a finca per assolir aquest objectiu.

Menorca:

  • Realitzar una diagnosi sobre la situació de la llana d’ovella a Menorca.

  • Impulsar la formació, l’assessorament i la innovació pel que fa a l’aprofitament agrícola de la llana a les finques.

LLARETSS està finançat amb fons FEADER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Veure Link

IMATGES DEL PROJECTE