Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a totes les licitacions i a l’activitat contractual desenvolupada per l’Associació, en aquest perfil es podrà incloure informació particular, dades i documents referents a l’activitat contractual.

Processos
tancats

Procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a administratiu/iva
26 de juliol de 2023
Oferta de contracte per a formació i assessorament sobre l’aprofitament de la llana a la mateixa finca
12 de juny de 2023
Oferta de contractació de servei per a l’elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament Local de l’entitat
21 de novembre de 2022
Oferta de contracte per a l’elaboració del pla de comunicació de l’entitat
30 d’agost de 2022
Oferta de contracte per dissenyar i implementar un sistema de gestió de qualitat
9 de maig de 2022
Oferta de contracte per a l’estudi de les diferents aplicacions de la llana d’ovella
24 de febrer de 2022
Procés de selecció per a la contractació d’una persona per al càrrec de Gerent
Juliol 2021