PROJECTE PROPI

Projecte pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable al sector industrial

Mallorca Rural promou la creació d’un grup multisectorial integrat per tots els actors de la cadena de valor de la llana i els diferents sectors que en formen part.

Aquest projecte s’ha desenvolupat en dues fases:

1ª FASE: Es va elaborar un estudi per posar en valor la llana a l’economia local i circular i destacar les diverses iniciatives per potenciar-ne l’ús a escala local en sectors com la construcció i l’agricultura.

2ª FASE: S’han posat en marxa actuacions de:

  • formació a ramaders per produir llana de més qualitat i la seva classificació en diferents categories;
  • elaboració de manuals de bones pràctiques per a la tosa
  • la centralització de la recollida i classificació de la llana per donar la millor sortida a cada tipus de llana, i millorar-ne així el preu
  • aprofitament agrícola de la llana per a compostatge a finca i a gran escala
  • treball amb l’administració per agilitzar aquestes accions i tenir garanties legals en relació amb la normativa actual que cataloga la llana com a SANDACH.

Aquest projecte està finançat pel Programa comunitari LEADER a través dels fons europeus FEADER, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

IMATGES DEL PROJECTE