L’Associació Mallorca Rural és un Grup d’Acció Local que té com a finalitat dinamitzar la zona rural de Mallorca mitjançant la iniciativa comunitària LEADER de la Unió Europea.

La nostra missió és l’aplicació de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) per impulsar la innovació i el desenvolupament sostenible de les zones rurals de Mallorca, tot fomentant projectes estratègics i d’emprenedoria agrària i agroalimentària mitjançant la metodologia LEADER.

Volem contribuir al benestar, la transformació i la sostenibilitat de les àrees rurals de Mallorca mitjançant el suport a les persones i les entitats del sector agrari i agroalimentari. Els nostres valors són la transparència, la participació, la innovació i la sostenibilitat.

Socis

Els seus membres són un conjunt equilibrat de socis públics i privats en què hi ha presents 37 ajuntaments de la zona LEADER, el Consell de Mallorca i altres agents econòmics i socials del territori.

Ajuntament d’Alaró
Ajuntament d’Algaida
Ajuntament d’Ariany
Ajuntament d’Artà
Ajuntament de Banyalbufar
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Búger
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Campanet
Ajuntament de Campos
Ajuntament de Consell
Ajuntament de Costitx
Ajuntament de Deià
Ajuntament d’Escorca
Ajuntament d’Esporles
Ajuntament d’Estellencs
Ajuntament de Fornalutx
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubí
Ajuntament de Mancor de la Vall
Ajuntament de Maria de la Salut
Ajuntament de Montuïri
Ajuntament de Petra
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Santa Eugènia
Ajuntament de Santa Maria del Camí
Ajuntament de Selva
Ajuntament de Sencelles
Ajuntament de Sineu
Ajuntament de Sóller
Ajuntament de Valldemossa
Ajuntament de Vilafranca de Bonany
Ajuntament d’Inca
Consell de Mallorca
ASAJA
Asociación de Constructotres de Baleares
Asociación de Fabricantes y Auxiliares del Calzado de Mallorca
Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Baleares
Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca
Associació d’Adobs i Productes del Camp
Associació d’Agroturisme Balear
Asociación Balear d’Empresas de Jardinería
Associació de Bodeguers de les Illes Balears
Associació Comerç i Indústria de Petra
Associació Comerciants i Empresaris de Campos
Asoociació Comerciants i Empresaris de Porreres
Associació Comerciants i Empresaris de Sa Pobla
Associació Comerciants i Empresaris de Sineu
Associació Comerciants i Empresaris de Sóller
Associació Comerciants i Empresaris de Vilafranca
Associació Comerciants i Empresaris de Llubí
Associació de la Petita i Mitjana Empresa Industrial de Mallorca
Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca
Associació de Varietats Locals de les Illes Balears
Associació Empresarial d’Arts Gràfiques de Balears
Associació de Fabricants de Productes Ceràmics per a la Construcció de Balears
Associació Finques d’Agroturisme de Mallorca
Asociación Sindical Empresarial Canteros de Mallorca
Associació Veu Cultural de Sóller
Asociación Almacenistas de Curtidos e Industrias Auxiliares del Calzado
Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
Convivium Slow Food Illes Balears
Cooperativa Agrícola i Ramadera de Sant Salvador
Cooperativa Agrícola de Porreres
Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu
Cooperativa sa Malvasia de Banyalbufar
Cooperatives Agroalimentàries
FADEMUR Illes Balears
Federació de la Petitat i Mitjana Empresa de Mallorca
Fundació Deixalles Sóller
Fundació Jardí Botànic de Sóller
Fundació sa Perdiu Roja
Hotel Rural Sa Bassa Roja
ILLACAMP SAT
Reis de Mallorca, Hotels amb Caràcter
Societat Cooperativa del Camp Mallorquí
Sublata Causa SL, Empresa de Inserción
Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears
Unió de Pagesos de Mallorca
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA-AIA
Cambra Mallorca

Organització

Els òrgans de govern i administració de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i la integren tots els seus socis. Els Estatuts estableixen que en aquest òrgan les entitats privades han de representar, com a mínim, el 50% dels vots.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i representació de l’Associació. Els membres actuals de la Junta Directiva són els següents:

Pedro Bestard Martínez (Consell de Mallorca), presidència

Jorònima Bonafé Ramis (Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears), secretaria

Margalida Llabrés Deyà (Ajuntament de Consell), tresoreria

Jordi Mora Vallobona (PIMEM), vicepresidència primera

Sebastià Ordinas Capó (Unió de Pagesos de Mallorca), vicepresidència segona

Joan Manuel Mulet Juan (Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears), vocalia

Aina Socies Fiol (Associació de Varietats Locals), vocalia

Nofre Fullana Llinàs (APAEMA), vocalia

Tomeu Mulet Florit (Ajuntament de Sineu), vocalia

Nadal Torres Bujosa (Ajuntament de Valldemossa), vocalia

Nicolau Canyelles Parets (Ajuntament de Santa Maria del Camí), vocalia

Equip

Formen part de l’equip de Mallorca Rural:

Malén Llull, gerent

Biel Alemany, adjunt a la gerència

Albert Abril, tècnic de projectes

Zona LEADER de Mallorca

LEADER és una metodologia de desenvolupament local que fa partícips els actors locals en el disseny i la posada en marxa d’estratègies, presa de decisions i assignació de recursos per al desenvolupament de les seves zones rurals.

La metodologia LEADER (expressió que prové del francès Liaison Entre Actions pour les Développement de l’Économie Rurale) es caracteritza per l’enfocament de baix a dalt, per una implicació més gran de la població en la resolució dels problemes comuns que l’afecten i per un compromís en les actuacions que es projecten.

LEADER és una de les mesures de cooperació per al desenvolupament rural aprovades als PEPAC nacionals i regionals de cada Estat membre de la UE, cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Mallorca Rural és l’entitat seleccionada per l’Autoritat Regional de Gestió del PEPAC (Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural) per implementar la seva EDLP en el territori LEADER de Mallorca durant el període 2023-2027.

Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Búger, Banyalbufar, Binissalem, Bunyola, Campanet, Campos, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Puigpunyent, Sóller, Sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Selva, Sencelles, Sineu, Valldemossa i Vilafranca de Bonany.

Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2023-27

Fruit de la col·laboració amb els agents públics i privats de la zona LEADER, estam dinamitzant l’EDLP 2023-27. Els àmbits d’actuació són:

01 >>

EIX ECONÒMIC

· Millorar la competitivitat del sector agrari a través de l’emprenedoria, la formació i les col·laboracions.

02 >>

EIX SOCIAL

· Fomentar la sobirania alimentària i l’especialització productiva.

· Transformar la visió del sector agrari mitjançant el coneixement i la comunicació.

03 >>

EIX MEDIAMBIENTAL

· Impulsar la transició energètica de les explotacions agràries

· Impulsar l’economia circular

· Millorar la gestió de l’aigua i del sòl