PROJECTE AJUNTAMENTS

Rehabilitació de la casa de Son Pere Jaume a Vilafranca de Bonany

Ajut concedit: 26.965,82 €

Ajuntament de Vilafranca de Bonany

La casa de Son Pere Jaume és una caseta de pagès aïllada, que es troba als afores del poble de Vilafranca, arran del camí del mateix nom i se li atribueix un caràcter fundacional, en tant que primer habitatge que s’edificà, a partir del qual es formà el poble (segle XVII). L’actuació promoguda per l’Ajuntament en aquest espai de titularitat municipal ha consistit en condicionar la parcel·la, aixecar un petit mur perimetral, plantar arbres i col·locar taules i bancs, tot això amb un doble objectiu de posar en valor el patrimoni històric, tot integrant aquest espai en una ruta de turisme cultural; i també disposar d’un lloc adequat de trobada per als veïns del municipi.