Participació en el Primer Fòrum Europeu de Joves LEADER a Finlàndia

11/07/2024

De l’11 al 13 de juny, Mallorca Rural va participar en el primer fòrum europeu de Joves LEADER a Vierumäki, Finlàndia. Aquest Young LEADER Forum va ser una oportunitat única per intercanviar visions sobre el desenvolupament rural amb la metodologia LEADER, donar veu a les necessitats dels joves en l’emprenedoria rural, i aprendre de les millors pràctiques implementades en altres països.

L’assistència va ser de més de 200 joves de 32 països que incloïa joves rurals i actors clau en el desenvolupament rural de gairebé tots els estats membres de la UE, així com representants de la Comissió Europea i del Ministeri d’Agricultura i Silvicultura de Finlàndia.

El fòrum, organitzat en cooperació amb la Xarxa Nacional Finlandesa, va ser la primera oportunitat per a la xarxa EU CAP de destacar el valor afegit de la participació i l’empoderament juvenil en la implementació de l’enfocament LEADER.

El programa intensiu de dos dies va incloure discussions plenàries i grupals, activitats dinàmiques i visites a projectes finançats per LEADER a Finlàndia. Els participants van tenir l’oportunitat de visitar associacions locals i espais que donen suport a l’emprenedoria juvenil, centres culturals i artístics, i activitats esportives i de natura. Els joves participants es van implicar activament en la facilitació de discussions grupals, informes i en una emocionant sessió d’orientació, generant idees innovadores per promoure la participació dels joves rurals en el disseny i implementació de LEADER.

Un dels moments més destacats va ser la creació de xarxes de contacte i col·laboració entre joves líders rurals, fomentant un espai de networking que enfortirà les connexions i sinergies futures. Els participants van compartir visions inspiradores sobre la necessitat d’involucrar més joves en els Grups d’Acció Local (GAL’s) i maneres d’augmentar el poder dels joves en la presa de decisions polítiques de LEADER.

Els participants van tornar a casa amb la motivació per continuar el seu treball en LEADER, amplificant les veus juvenils i assegurant la participació dels joves. Van expressar el seu compromís de reconèixer el potencial de la joventut rural a la UE i més enllà, i la necessitat de crear grups per compartir projectes juvenils.