Assemblea Mallorca Rural, balanç positiu

03/07/2024

L’ Associació Mallorca Rural ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària a Raixa el dia 27 de juny per aprovar els comptes anuals de l’exercici 2023 que mostren uns resultats positius i una situació de sanejament molt a lluny d’uns anys de dificultats en l’àmbit econòmic.

Amb la participació de socis i altres col·laboradors claus de l’entitat varen fer un repàs a la gestió de l’any 2023 on la gerent va destacar la designació de l’Associació com a Grup d’Acció Local per implementar la seva Estratègia de Desenvolupament Local pel període de programació 2023 2027.

El gerent de FOGAIBA, Joan Coll va ser present a l’Assemblea i va poder donar algunes xifres i altres detalls sobre l’estat d’execució en què es troben les diferents convocatòries d’ajudes tant a privats com a Ajuntaments.

L’Estratègia del període 2014-2022 es troba a nivells molts baixos d’execució si tenim en compte que només duim un 15% d’expedients pagats als beneficiaris. Si anem a nivells de xifres compromeses, millorem el percentatge i ens posem a un 65% del pressupost total. Això en xifres són 1.296.902,46 € concedits a tercers.

Recordar que el finançament de l’EDLP 2014-2022 és de 2.000.000 €. Aquests s’han repartit en tres convocatòries d’ajudes al sector privat (2020, 2022, 2024), 25 projectes concedits als ajuntaments i tres projectes del Grup. Els projectes del Grup què finalitzen aquest exercici són sobre la revalorització de la llana i un tercer projecte que té com a objectiu fer una mostra significativa de la petjada de carboni en les explotacions i empreses del sector agrari per reduir l’impacte de les emissions. Projecte que està en fase de preparació i que tindrà el seu període d’execució entre el darrer trimestre de l’any 2024 i el juliol de 2025.

La gerent també donar compte del procés de participació en la redacció de la nova l’EDLP 23-27 i el resultat final amb una Estratègia que mostra la necessitat d’abordar reptes com són: l’escassa rendibilitat de les explotacions, activar les sinergies i cooperació entre el sector i altres sectors, la professionalització del mercat laboral, la visibilitat del sector agrari com estratègic, el relleu generacional, feminització del sector agrari, mitigació del canvi climàtic i la gestió eficient dels recursos naturals.

A la finalització de l’Assemblea de socis va tenir lloc l’Acte d’entrega dels premis Rural’GO, una primera edició d’uns premis que van dirigits al reenfocament i la consolidació de projectes del sector agrari.

Un Programa patrocinat per Caixabank, organitzat per Mallorca Rural i amb col·laboració amb ADR i SOIB.