Mallorca i Menorca col·laboren per revaloritzar la llana d’ovella

06/11/2023

LLARETSS és un projecte de cooperació entre Mallorca Rural i l’Associació LEADER Illa de Menorca, coordinadora d’aquest, on es realitzaran diferents actuacions per revaloritzar la llana en un el context de l’economia verda i circular a Mallorca i Menorca.

La llana és tradicionalment un recurs natural i cultural dels territoris rurals de Menorca i Mallorca. Actualment, degut a l’aparició de noves fibres, té escasa sortida al mercat i com a subproducte d’origen animal es considera un residu. Aquesta situació, ha provocat que la llana s’acumuli sense ús a les finques, desaprofitant un recurs de qualitat i la pèrdua d’uns coneixements i usos tradicionals.

LLARETSS vol revertir aquesta situació. Per fer-ho, posarà en marxa experiències que promoguin:

 1. Recuperació d’usos agrícoles i artesanals
 2. Investigació de nous usos
 3. Identificació i dinamització dels diferents professionals i indústries afins al sector de la llana
 4. Compartir coneixements entre experiències i illes
 5. Sensibilització de les situació actual del sector i els resultats del projecte

Les actuacions que es duran a terme són:

Accions conjuntes a Menorca i Mallorca

 • La caracterització de la fibra de llana de cadascuna de les races d’ovella autòctona de Menorca i Mallorca per a diferents potencials (tèxtil, fertilització, construcció, etc.)
 • Impulsar l’assessorament, la formació i la innovació de l’ús de la llana en l’artesania en el sector artesà i artístic de Menorca i Mallorca.
 • Organització d’una jornada per aportar resultats del projecte i transferència de coneixements i donar a conèixer iniciatives interessants en l’àmbit de la llana.

Altres actuacions del projecte que s’han adaptat a les necessitats de cada illa

Mallorca

 • Identificar bones pràctiques ramaderes (alimentació, tondre, selecció del velló, etc.) per a l’obtenció de llanes de qualitat i elaboració d’una guia de bones pràctiques a finca per obtenir llanes de qualitat.

Menorca

 • Realitzar una diagnosi sobre la situació de la llana d’ovella a Menorca.
 • Impulsar la formació, assessorament i innovació entorn a l’aprofitament agrícola de la llana a les finques
 • LLARETSS està finançat amb fons FEADER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les illes Balears, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.