Obertes les inscripcions de la formació aprofitament agrícola de la llana a la pròpia finca

16/10/2023
Entre els participants a la formació, es realitzarà una selecció d’un màxim de 10 finques de la zona LEADER de Mallorca per a una prova pilot d’implantació i seguiment durant tot el procés de piles de compost amb llana d’ovella a la pròpia explotació.

Activitat del projecte propi “Projecte pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable al sector industrial” finançat amb fons FEADER en el marc del Programa de Desenvolupament de les Illes Balears (FOGAIBA):

 A. LLOC I DATES DE REALITZACIÓ

Dia 3 de novembre de 08.00 a 14.00 h a les oficines de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears el . Es troben situades al carrer Guillem Bujosa RosellÓ 1A despatx 2 07320 Polígon de Son Llaüt, Santa Maria.

La part pràctica es realitzarà a la finca de Mainou, Carretera Consell – Santa Maria (Ma-13A) KM 17, dedicada al cultiu de l’ametller i de fàcil accés per tots els assistents.

B. OBJECTIU DE LA FORMACIÓ

1. Capacitar les persones que assisteixen al curs amb els coneixements a la normativa que afecta a la llana com a residu, en el marc de la Unió Europea (Reglament (CE) 1069/2009 de parlament Europeu i del Consell per el qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà) i notes tècniques publicades al respecte per part de l’organisme competent amb la matèria. (Nota tècnica de transformació i ús de la producció de la llana que es genera dins una explotació.

2. Aprofundir amb el coneixements de la llana, així com el seu aprofitament agrícola.

3. Abordar els coneixements dels assistents per a poder realitzar un us de la llana a les seves explotacions amb un entorn de prevenció del Riscos laborals, amb una mínim risc per a l’agricultura i el medi ambient, complint en tot moment amb la normativa que regula la utilització d’aquest tipus de productes. Aquests nivells de capacitació els ha de permetre dur a terme aprofitaments de la llana com a fertilitzant de les seves explotacions.

4. Crear un clima d’intercanvi d’experiències enriquidores per a les persones assistents al curs.

C. PROGRAMA DE LA FORMACIÓ TEÒRICA A L’AULA I EL CAMP

La formació tindrà una durada de 6.5 hores, i constarà d’una part teòrica, amb una durada de 2.5 hores, i una part pràctica de 4 hores.

.- Introducció: Consideració de la llana a nivell normatiu:

1. Reglament (CE) 1069/2009 del parlament Europeu i del Consell per el qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà.

2. Nota tècnica de transformació i ús de la producció de la llana que es genera dins una explotació.

.-Introducció al compostatge de la llana.

1. Que es la llana? Components i propietats fisicoquímiques de la llana.

2. Usos alternatius de la llana.

3. Que es un compost? Propietats del compost

4. Beneficis del compost en general i el de la llana en particular.

5. Com compostar la llana? Presentació del procediment necessari i distintes tècniques.

6. Fases o etapes que conté la preparació del compost.

7. Materials necessaris per a la realització del compostatge de la llana.

En la part pràctica es durà a terme la preparació d’una pila de compost amb llana juntament amb l’explicació de tècniques i procés.

D. PERSONES RESPONSABLES DEL CURS I PROFESSORAT.

Sra. Maria Francisca Parets Amengual

Graduat en Enginyeria Agroalimentària, Tècnic en prevenció de riscos laborals, amb el certificat de professionalitat “Docència de la formació professional per a l’ ocupació ( SSCE0110)” i Directora – Gerent de Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears, serà la responsable del curs, fet que permetrà que els continguts de la formació compleixin amb les pautes relacionades amb les competències i les realitzacions professionals que han d’adquirir els assistents i la metodologia utilitzada.

Parets serà la responsable de la impartició de la part teòrica de la consideració de la llana a nivell normatiu.

Dr. Ramón Plana González-Sierra

Doctor en biología. Que desenvolupa la seua activitat profesiona com a Consultor internacional y formador en tractaments biologics de residus Organics. Expert en Proces de compostatge i ha realitzat una tesis docotoral en el desenvolupament de protocols de treball eficients en instal.lacions industrials de tractament de residus organics

Joseba Sánchez Arizmendiarrieta

Posgraduat en Agrobiologia ambiental per la UPNA y UPV. Actualment esta col·laborant amb els grups de fitotècnia i metodologia e investigació social de la universitat pública de Navarra en la formació e investigació relacionada amb els aspectes tècnics i socials que afecten a la gestió de la fracció orgànica dels residus Municipals