Es publica la nova Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2023-27

20/11/2023

L’autoritat regional de gestió del PEPAC ha aprovat i seleccionat l’EDLP 2023-2027 a proposta del Comité de Selecció d’Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu per al període 2023-2027

L’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca per al període 2023-2027 ha estat elaborada pel Grup d’Acció Local Associació Mallorca Rural seguint les directrius de la metodologia LEADER, en el marc previst pel Pla Estratègic de la PAC (Política Agrària Comuna) 2023-2027 (d’ara endavant PEPAC).

Neix per donar resposta a les necessitats territorials i dificultats estructurals del territori i té com a objectiu general potenciar el sector agrari i agroalimentari de la zona LEADER sota paràmetres de sostenibilitat econòmica, social i ambiental que incideixin en una competitivitat més gran, la visibilització positiva del sector i l’adaptació al canvi climàtic, apostant per la igualtat d’oportunitats i l’ocupació per a dones i joves, el treball col·laboratiu i la transferència de coneixement, la professionalització i tecnificació del sector, i la inclusió de paràmetres d’innovació per a la posada en valor, protecció i gestió dels recursos naturals i endògens, com a àrees estratègiques d’actuació alineades con els objectius de la PAC 2023-2027.

Els agents que han intervingut en la seva elaboració aposten per orientar-se cap a la innovació, buscant que sigui una estratègia amb un fort component cohesionador i efecte vertebrador sobre el sector agrari i el territori rural. Amb l’objectiu final de convertir-se en punt de partida per assolir la transformació efectiva i duradora del sector en el temps, de forma coordinada, donant respostes a l’emergència climàtica.