Malen Llull, nova gerent de Mallorca Rural

29/12/2021

Malen Llull és la nova gerent de Mallorca Rural, aquests darrers mesos de 2021 ha fet l’aterratge a l’associació i afronta el 2022 amb ganes i nous reptes de present i futur.

Com et defineixes?

Diria que som una persona oberta i dinàmica. També me considero una persona responsable i perfeccionista. M’agrada fer feina amb Projectes que darrera tinguin uns principis i valors associats i precisament això és uns dels motius que m’han mogut a presentar-me en aquest repte.

Ser part actora d’una organització que té com a finalitat última el desenvolupament sostenible de les zones rurals de Mallorca és un repte molt il·lusionant.

 

Quines són les principals línies d’actuació de Mallorca Rural en aquesta nova etapa?

Les actuacions de Mallorca Rural estan lligades a l’aplicació de l’Estratègia de

Desenvolupament Rural, que en aquests moment estam en la fase final del període 2014-20, prorrogat fins el 2022 per la pandèmia.

La nostre missió principal és dinamitzar. Això vol dir que tenim una tasca de sensibilitzar, propiciar i de donar impuls a projectes innovadors i que donin suport a l’activitat econòmica del territori de les zones leader de Mallorca, tant mitjançant Convocatòries d’ajuts a les entitats privades com a Projectes: promoguts directament per la pròpia associació, projectes de cooperació o Projectes Programats pels municipis, com ha estat el cas de l’Estratègia d’aquest període.

 

Quins objectius vols aconseguir el 2022?

De cara a l’any 2022 els objectius principals són posar els mitjans per gestionar de la forma més eficient els fons econòmics assignats per aquest període.

En aquest sentit la Junta Directiva ha decidit treure una nova convocatòria d’ajudes, per un import molt més petit que la passada convocatòria, que tingué un pressupost de 835.288 €, i que aniria a recolzar projectes vinculats amb els àmbits agrari i/o ambientals lligats a

l’Estratègia i dirigits al sector privat.

Per altre banda hem iniciat el procediment per dur a terme un Projecte Propi del Grup que pretén trobar sortides per donar-li valor a la llana, recolzar i donar viabilitat a les explotacions de Mallorca que durant aquests anys ha passat per tantes dificultats a nivell de preu i també de gestió com a residu.

A la vegada durant l’any 2022 començarem amb les tasques per la redacció de l’Estratègia de cara al nou període, el que ens permetrà establir o reforçar una nova comunicació amb els nostres socis i la participació de tots els sectors i agents implicats dins el sector.