Convocatòria d’Ajuts a Entitats Locals per a projectes de joventut i ODS 2021-2022

23/11/2021

Es tracta d’una convocatòria emmarcada en el Conveni entre l’Institut de la Joventut i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que finançarà programes desenvolupats per les corporacions locals des de l’1 de juliol del 2021 fins al 30 de juny del 2022 destinats a desenvolupar actuacions per a joves de 16 a 35 anys que promoguin els següents ODS:

 

ODS 4: “Educació de Qualitat”:

ODS 5: “Igualtat de Gènere”.

ODS 10: “Reducció de les desigualtats”

ODS 13: Acció pel clima.

 

S’hi destinarà un total de 180.000 euros que s’assignarà a les entitats per trams de població. Per sol·licitar els ajuts, cal enviar a la FEMP la documentació següent documentació:

Fitxa de sol·licitud (Annex I)

Memòria del projecte (Annex II)

Projecte complet

Breu memòria de les activitats impulsades des de la Corporació Local el 2020 en matèria de joventut.

Tota la informació i les bases de la convocatòria es troba disponible a la seva pàgina web.

 
 

El termini de presentació de sol·licituds és del 20 de novembre al 9 de desembre de 2021, ambdós inclosos.