Exposició pública de la modificació de l’EDLP de Mallorca

18/11/2021

COMUNICACIÓ REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU 2014-2020 DE MALLORCA PER INCLOURE-HI UN PROJECTE PROPI DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL CENTRAT EN LA VALORITZACIÓ DE LA LLANA D’OVELLA

L’Associació Mallorca Rural Grup d’Acció Local de Mallorca ha pres la iniciativa d’impulsar, a partir del mes de desembre de 2021, un projecte pilot que té com a finalitat la revalorització de la llana d’ovella mallorquina com a matèria primera utilitzable pel sector de la construcció. A aquest efecte s’obre el procediment d’exposició pública de la modificació de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca per incloure-hi una descripció del projecte esmentat.

Les observacions que es vulguin fer a aquest projecte s’han d’enviar degudament signades al correu electrònic de l’Associació (info@mallorcarural.cat) fins a dia 3 de desembre de 2021.