Mallorca Rural amb les dones al món agràri de l’illa

18/10/2021

Magdalena Llull, nova gerent de l’Associació Mallorca Rural va assistir a la primera jornada Pla d’Igualtat en el sector primari de les Illes Balears celebrada a la Cambra de Comerç dia 15 d’octubre.

La Jornada, que va ser inaugurada per la Consellera d’Agricultura Mae de la Concha i Mercedes Garrido, Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat va ser un reconeixement al paper que fan les dones dins el sector primari.

Diferentes personalitats del món agrari i pesquer, organitzacions agràries i del sector de la Pesca; representants de l’administració autonòmica i del Ministeri varen compartir experiències i punts de vista a les diferents taules i ponències.

A la jornada hi participà la subdirectora general de Dinamització del Medi Rural, Carolina Guitiérrez amb una ponència sobre la titularitat compartida com a eina per impulsar la igualtat en les explotacions

Els reptes i conclusions de la jornada són:

l’important paper de la dona dins el sector primari, l’indiscutible paper i,la necessitat de donar-li més visibilitat.

Per altre banda, la incorporació de la dona dins els òrgans de decisió de les organitzacions agràries.

I, la formació com a eina fonamental dirigida a la sensibilització i implicació especialment dels homes .

La Secretària de l’Associació, Jeronima Bonafè i el Vicepresident segon Sebastià Ordines, de Cooperatives Agroalimentàries i de Unió de Pagesos, respectivament participaren a la taula moderada pel Director General d’Agricultura, Fernando Fernández: “Reptes per a la igualtat a les Balears”.