El sector agrícola defineix els objectius i projectes de la nova EDLP

05/06/2023

Els dies 23 de maig es va realitzar la sessió participativa encaminada a establir les línies d’actuació per als propers anys (2023-27) de Mallorca Rural, entitat impulsora del programa europeu de desenvolupament rural LEADER i de la que els ajuntaments de la zona LEADER de Mallorca són socis. L’aprovació d’aquesta estratègia recollirà aquells projectes que poden ser clau per al sector agrari i agroalimentari de Mallorca.

L’objectiu d’aquesta sessió era iniciar el procés d’identificació de projectes que puguin ser inclosos en l’Estratègia. És a dir, construir conjuntament els projectes que es desplegaran en aquests anys en el marc de l’Estratègia. Després aquests projectes hauran de ser valorats tècnicament, quant a possibilitats reals d’execució.