Mallorca Rural i TIRME faran proves compostabilitat de la llana d’ovella

04/07/2023

Les entitats han signat un conveni que permet fer una prova pilot juntament amb el Grup de recerca de Química Ambiental de la UIB per comprovar la viabilitat tècnica, operativa i administrativa de la transformació d’aquest recurs.

Mallorca Rural, entitat que promou i defensa els interessos socioeconòmics de la zona rural de Mallorca, seguint els objectius estratègics definits en la seva Estratègia Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) 2014-2020, està duent a terme el Projecte Pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable en el sector industrial que s’ha finançat a través dels fons FEADER, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Fruit d’aquest projecte, que té com a objectiu donar resposta a la situació actual de la llana a Mallorca, s’han plantejat nous usos com és el compostatge que està contemplat com un dels tractaments vàlids pels SANDACH 3 (subproducte animal). Les proves de compostabilitat s’iniciaran aquest mes de juliol i acabaran al setembre aproximadament a les instal·lacions per a la gestió de residus de TIRME i tècnics de l’entitat junt amb investigadors del Grup de recerca de Química Ambiental de la UIB conclouran amb un protocol que permeti:

  • Comprovar la compostabilitat de la llana d’ovella mallorquina junt amb FORM (fracció orgànica de procedència domiciliària i de recollida selectiva) i fracció vegetal.

  • Validar les condicions de procés com són grau de descomposició o olors.

  • Verificar la viabilitat tècnica i operativa en quant a necessitats de pretractament i emmagatzemament.

  • Comprovar l’impacte de la llana com a matèria primera minoritària en la qualitat del compost obtingut, d’acord amb la normativa aplicable de fertilitzants.

Si els resultats són satisfactoris, es treballarà per oferir de cara a la propera temporada, un servei gratuït de transformació i retorn a finca. Es tractaria de que els pagesos que ho vulguin, puguin dur la seva llana directament a la planta de compostatge, i recollir, al final del procés, els quilograms de compost obtingut en proporció a la llana dipositada.

Amb aquesta acció es dona resposta a una reclamació del sector ramader que ha vist com la llana s’ha convertit en un producte de rebuig sense valor comercial i un problema per a les finques. El futur del projecte pilot de Mallorca Rural passa per desenvolupar una Guia de Bones Pràctiques Agrícoles, en coordinació amb els Veterinaris de la Direcció general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, on es contemplin noves activitats agràries d’aprofitament del recurs per a que la llana pugui fer-se servir com a fertilitzant líquid o que el rentat es pugui fer a la pròpia explotació, encara no aprovades, i que aniran acompanyades de formació per a agricultors i ramaders.