Mallorca Rural participa a les jornades de la llana d’Atelier des Laines

25/03/2024

Mallorca Rural va participar a les jornades “Sueños de lana y caminos de realidad” organitzades per Atelier des Laines a Mota del Cuervo (Conca), on es va destacar la difícil situació del mercat de la llana. La crisi de la llana ha arrelat profundament a Espanya, amb una disminució alarmant del 40% en el nombre d’ovelles des de l’any 2002 fins al 2022. A Espanya hi ha 13.596.561 ovelles (novembre 2023) que generen quasi 22 milions de kg de llana anualment (2022). En el cas de les Balears, la situació no és menys preocupant, amb 246.192 ovelles que produeixen un total de 335 tones de llana.

Entre els debats de les jornades, es va discutir la difícil situació del mercat de la llana. El preu de la llana ha experimentat una caiguda abrupta, passant dels 2,4 € per quilogram el 2019 a zero actualment, ja que l’estoc acumulat no troba sortida al mercat. A més, l’increment dels preus de les matèries primeres, com els pinsos i el farratge, ha afectat la qualitat de la llana, provocant una disminució de la seva resistència i rendiment.

Per abordar aquesta crisi, cal un esforç conjunt de tots els actors de la cadena, des dels ramaders fins als fabricants tèxtils. S’ha subratllat la importància de fomentar la corresponsabilitat i la confiança, així com millorar la formació en pràctiques de cria i maneig del bestiar, com ara la tosa.

Durant els dos dies de trobada, els ponents van destacar iniciatives com la de l’empresa Mantexman, liderada per Ramón Cobo, un dels tres rentadors de llana que han sobreviscut a Espanya dels setanta que hi va haver en el passat. A més, es va posar en relleu una nova iniciativa coneguda com a Wool Dreamers.

Per solucionar aquesta crisi, s’han derivat diverses propostes de les jornades, com ara que les grans marques de fabricants de roba no s’abasteixin de llana en tercers països i que es fomenti l’ús de les fibres naturals com a part del procés de sostenibilitat i respecte pel medi ambient. També s’ha destacat la importància de potenciar la diversificació de l’ús de la llana com a material aïllant per a la construcció i com a adob per a l’agricultura.

Mallorca Rural està treballant en dos projectes relacionats amb la llana, inclosos en la nostra Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu, un de cooperació amb l’associació LEADER de Menorca per revaloritzar la llana en el context de l’economia verda i circular i un propi d’aprofitament com a compost. Aquests projectes estan finançat amb fons FEADER; per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural; i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació; en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears.