La llana d’ovella es podrà fer servir a les explotacions d’origen per a usos agrícoles

26/05/2023

Aquesta decisió és resultat del Projecte Pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable en el sector industrial que ha liderat Mallorca Rural i les actuacions derivades dels Veterinaris de la Direcció general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural.

Aquest ús només contempla activitats agrícoles de la pròpia explotació. Cal recordar que la llana és considerada un subproducte animal SANDACH 3 i que seguirà necessitant tractament per a usos industrials i per usos, fora de l’explotació d’origen.

Per això, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha elaborat una Nota tècnica de Transformació i ús de la producció de la llana que es genera dins una explotació de les Illes Balears amb data de 28 d’abril de 2023.

Mallorca Rural, entitat que promou i defensa els interessos socioeconòmics de la zona rural de Mallorca, seguint els objectius estratègics definits en la seva Estratègia Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) 2014-2020, està duent a terme el Projecte Pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable en el sector industrial. APAEMA (Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca) és l’entitat que desenvolupa l’assistència tècnica que s’ha finançat a través dels fons FEADER, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Fruit d’aquest projecte, que té com a objectiu donar resposta a la situació actual de la llana a Mallorca, se’n deriva aquest nou aprofitament de la llana bruta a la pròpia explotació d’origen i amb un ús exclusivament agrícola, com per exemple, per a compostatge o encoixinat dels arbres. Qualsevol altre ús industrial o fora de la finca haurà de seguir el procediment habitual. Així es dona resposta a una reclamació del sector ramader que ha vist com la llana s’ha convertit en un producte de rebuig sense valor comercial i sense ús a les finques, ja que la normativa obliga a que no es dipositi directament al terra, sinó que es traslladi a plantes de tractament específiques amb un cost pel productor.

El futur del projecte pilot de Mallorca Rural passa per desenvolupar una Guia de Bones Pràctiques Agrícoles, en coordinació amb els Veterinaris de la Direcció general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, on es contempli noves activitats agràries d’aprofitament del recurs per a que la llana pugui fer-se servir com a fertilitzant líquid o que el rentat es pugui fer a la pròpia explotació, encara no aprovades, i que aniran acompanyades de formació per a agricultors i ramaders.