S’obre el termini per presentar ofertes per a la redacció de l’EDLP de Mallorca Rural

21/11/2022

Des del dia 21 de novembre fins al 12 d desembre a les 14.00h., està obert el termini per presentar ofertes per a la preparació, elaboració i redacció l’Estratègia de desenvolupament local participatiu 2023-2027 de Mallorca Rural (endavant EDLP), que ha de ser fruït de l’anàlisi i la planificació, amb especial èmfasis en el disseny i aplicació del procés participatiu amb els diferents actors socials estratègics, fórmula de la pròpia metodologia LEADER.

El document final ha de ser un full de ruta de les polítiques del Grup d’Acció Local – Associació Mallorca Rural que ha de definir les línies estratègiques i les actuacions a dur a terme en el període esmentat. Per això és necessari seguir una metodologia que garanteixi la coherència territorial i el desenvolupament sostenible donant resposta als seus reptes i respectant el seu marc normatiu.

Tant els plecs tècnics com els administratius es troben a la plataforma de contractació de l’estat. Les ofertes s’han de fer arribar a través de la mateixa plataforma.