Procés selectiu per a l’estudi de les diferents aplicacions de la llana d’ovella

16/02/2022

Mallorca Rural, inicia procés de selecció per l’execució d’un “Informe sobre la situació de la llana d’ovella de les explotacions de Mallorca i la seva aplicabilitat en diferents usos”. Aquesta actuació es realitza en el marc de l’aplicació de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 (prorrogat fins 2022) i dins el Projecte Propi del Grup que té com a objectiu general donar valor a les explotacions d’ovi de Mallorca.

Acció finançada per Fons FEADER, GOIB i AGE

Objectius:

– Tenir les dades i el punt de partida amb la situació real del sector que sustenti noves actuacions e inversions adeqüades a l’illa de Mallorca.

 

Actuacions:

– Estudi inicial i proposta de la fórmula per comercialitzar la llana en les condicions més favorables optimitzant els recursos existents.

– Disseny e implantació d’un sistema de traçabilitat i coordinació de processos

– Cercar la solució a la problemàtica de la gestió de la llana (normativa SANDACH)

– Potenciar la transformació de la llana de residu a recurs

– Estudi d’experiències sobre usos de la llana a Península

– Dissenyar el model més adequat per implantar a Mallorca

Condicions:

– Perfil tècnic universitari – Coneixament. – Experiència

Termini: 15 dies a partir de la publicació a la web. 24/02/22