Mallorca Rural impulsa accions per promoure la revalorització del preu de la llana al sector ramader

14/04/2023

Mallorca Rural prepara noves accions dirigides a implementar diferents usos a la llana d’ovella i així solventar un problema existent i millorar la seva comercialització. En aquests moments l’associació promou la creació d’un grup multisectorial integrat per tots els actors de la cadena de valor i els diferents sectors que hi formen part per definir i optimitzar les actuacions. Entre els participants actualment hi ha cooperatives agroalimentàries, pagesos, associacions, artesans, compradors, TIRME i investigadors de la UIB. Tot i això, es pretén que sigui un grup dinàmic i obert a tothom que hi vulgui participar.

 

Algunes de les properes actuacions que estan preparant, en destaquen:

  • La formació de ramaders per a produir llana de més qualitat i la seva classificació en diferents categories

  • Elaboració de manuals de bones pràctiques per a la tosa

  • Centralització de la recollida i classificació de la llana per a donar la millor sortida a cada tipus, millorant-ne així el preu

  • Aprofitament agrícola de la llana per a compostatge a finca i a gran escala

  • Treball amb l’administració per agilitzar aquestes accions i tenir garanties legals en relació a la normativa actual que cataloga la llana com a SANDACH.

 

Aquestes actuacions neixen en el marc d’un Projecte Propi de Mallorca Rural, finançat pel Programa comunitari LEADER a través dels fons europeus FEADER, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

 

L’any 2022, Mallorca Rural va elaborar un estudi per conèixer la situació del sector de la llana i les oportunitats existents per fer front a la seva problemàtica que s’ha vist agreujada en el darrers anys i que és la font de les actuacions que ara s’han de dur a terme. Per a la realització de l’estudi es van entrevistar persones i entitats de diferents sectors relacionats amb la llana: productors, tonedors, magatzems i cooperatives, compradors peninsulars, rentadors, sector de la bioconstrucció, sector agrícola i altres (administració, serveis de gestió de residus i persones, empreses i organitzacions vinculades a la ramaderia ovina o a la llana, de Mallorca i de la Península). Dels 147 contactes fets, s’obtingué resposta de 131 persones. A més, es va fer una recerca extensa de la bibliografia disponible sobre noves aplicacions, i un recull d’experiències publicades a altres llocs del món.

 

A partir de tota la informació recopilada, se’n extragueren unes conclusions i s’elaboraren unes propostes d’actuació a curt, mig i llarg termini. Tota la feina feta es presentà en una Jornada Tècnica el passat 24 de novembre de 2022 a Inca, en la que es transferiren els resultats i es feu una taula rodona amb experiències de diferents persones i entitats que ja estan treballant amb usos alternatius.