Hem assistit a una jornada sobre joventut rural organitzada per la Red PAC

23/02/2024

L’any 2023 Espanya va liderar el rànquing mundial de la por al fracàs. Aquest fet és un fre per l’emprenedoria juvenil, que s’aguditza en l’entorn rural, on la presència de joves és d’un 35% menys que a les ciutats. Actualment, tan sols el 8% de les explotacions agràries estan gestionades per joves i només el 2% per dones. Revertir aquesta situació, afavorir el relleu generacional i fer del sector agrari una activitat econòmica rendible i de futur per als joves i les dones és un dels objectius de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca Rural.

 

Ahir, 22 de març, es va celebrar a la localitat de Villalba de los Alcores (Valladolid), la jornada “Participació de la joventut rural en el desenvolupament socioeconòmic i cultural del medi rural” organitzada per la Xarxa PAC, en col·laboració amb la Subdirecció General de Dinamització del Medi Rural de la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, MAPA).

 

Mallorca Rural hi va ser present juntament amb altres representants de Grups d’Acció Local, joves de les àrees rurals d’Espanya i d’altres representants d’institucions locals i comarcals dedicats al desenvolupament rural i agrari i a la joventut. Durant la jornada s’han intercanviat bones pràctiques i s’han fet dues visites de camp a la granja-escola Las Cortas de Blas i la formatgeria Las Cortas per aprofundir en la participació de la joventut en l’entorn rural, la creació d’oportunitats i reflexionar entorn als obstacles i les dificultats d’emprendre al medi rural.